Port Turistic Tulcea Aval

Tarife Dana 1 Mai Tulcea - 2021

TARIFE DANA 1 MAI din 1 august 2021 Tarife pentru ambarcatiuni,peridocuri si autovehicule incepand cu data 01 august 2021 in locatia DANA 1 MAI Str.DIGULUI f.n.,punct de lucru al PORT TULCEA AVAL

1.TARIFE ACCES(parcare) AUTO OCAZIONAL(fara contract)

– acces ocazional maxim 10 minute = 5 lei
-acces ocazional maxim 8 ore=15 lei
-parcare la zi/24ore=25 lei

Depasirea perioadelor de taxare se absoarbe in tariful urmator.De exemplu= stationarea pentru 10 ore se taxeaza 25 lei,fiind calculat tariful pentru 24 ore care absoarbe si tariful de 10 minute si pe cel de 8 ore,sau exemplu+stationare 7 ore= 15 lei,se absoarbe si perioada de 10 minute

NOTA:
Tarifele de mai sus sunt pentru o unitate VEHICUL de max.6m.l.Tarifarea se face pe unitati VEHICUL din 6 in 6 ml.Depasirea unitatii de 6 m.l. se tarifeaza cu multiplu de 6 x 2;6 x 3 etc.indiferent de fractiune din 6 ml care depaseste unitatea anterioara de taxare.Incadrarea vehiculului pentru taxare este in responsabilitatea beneficiarului.

Accesul si iesirea se pot face NUMAI
cu acelasi ansamblu de vehicule

Tarifele contin TVA

  1. TARIFE contracte pentru parcare de lunga durata:

-150 lei/luna pentru rezidentii din Delta Dunarii
-300 lei /luna pentru nerezidenti

Tarifele se aplica pe lungimi vehicul conform notei de la pct.1.

Contractele se incheie pentru o perioada de minim 3 luni.Sub aceasta limita parcarea se plateste conform tarifarului de la pct.1 din contract.

Tarifele nu contin tva.

  1. TARIFE ambarcatiuni LA APA

BARCA (lotca pescareasca+asemanatoare) la mal natural :350 lei / luna(nu se acorda locuri la ponton de acostare,tariful este pentru cheiaj la mal natural).

SALUPE,BARCI CU MOTOR,BARCI CU VELE,NAVE PROFESIONALE:

tarif unic..=100 lei/metru liniar /ambarcatiune/luna.

-Pentru ambarcatiunile care depasesc 25 metri liniari,tariful este de 2.500 lei luna+50 lei pentru fiecare metru liniar ce depaseste lungimea de 25 metri.

Tarifele contin tva.

Tarifele de mai sus sunt valabile pentru ambarcatiunile cu latimea maxima de 3 ml.Pentru navele care depasesc latime de 3 ml se adauga un procent de 50-100 % la tariful calculat pe lungime functie de latimea navei.

LA APA: tariful MINIM de contract pentru ambarcatiuni este de 800 lei /luna ,corespunzator unei lungimi de pana in 8 m.l.Ambarcatiunile care depasesc 8 ml vor fi taxate pentru lungimea in plus(100 lei/ml/barca/luna).Barcile care au sub 8 metri liniari vor plati tariful minim de contract de 800 lei/luna.

La curte lungimea de taxare se masoara intre extremitatile ansamblului barca/peridoc.(de la nuca peridocului la extremitatea spate a ansamblului)

Contractele la apa se incheie pentru minim 12 luni.Pentru aceste contacte se poate acorda o cartela de acces in Port pentru un autoturism /contarct contra plata unei sume de 100 lei/luna +tva.

In perioada cat barca sub contract se afla pe apa, peridocul ramas in curte va fi taxat cu tariful de 1,2 lei/metru liniar/zi,tva inclus,dar nu mai putin de 300 lei/luna pentru peridocurile de pana in 8 metrti liniari.Depasirea lungimii de 8 ml se taxeaza .Obligatia de a anunta Portul cu privire la ridicarea barcii din apa si pozitionarea sa pe peridoc este a beneficiarului contractant.Instiintarile sunt valabile numai daca sunt facute in scris sau in format electronic,in caz contrar Portul va continua sa aplice tarifele parcare peridoc mai sus prezentate.

Locurile la apa se acorda in urmatoarea ordine de prioritate,cu conditia incheierii unui contract pentru minim 12 luni:

a.contract apa operatori nave profesionale de turism si pasageri

b.contract apa nave de agrement personal

c.contract apa /curte

Pentru cheiajele cu contracte pe o durata mai mica decat 12 luni dar mai mare de 1 luna tariful este de 150 lei metrul liniar / barca/luna,DAR NU MAI PUTIN DE 1.200 LEI/LUNA/nava corespunzator unei lungimi de pana in 8 METRI LINIARI.Depasirea lungimii de 8 metri liniari se taxeaza.

Tarifele contin tva.

Pentru acostarile ocazionale de scurta durata-(mai mici de 30 zile) tariful este de 1 ,5 euro plus tva metrul linear/ barca/24 ore

4.TARIFE ambarcatiuni/autoturisme LA USCAT

  1.   tarife ambarcatiuni  LA USCAT

-tarif unic:50 lei/ml/ambarcatiune/luna.Tariful minim de contract este de 400 lei/luna corespunzator unei lungimi de pana in 8 ml,masurati la extremitatile ansamblului barca-peridoc.Depasirea lungimii de 8 ml. se taxeaza cu 50 lei/fiecare metru peste cei 8 ml. Contractele se incheie pentru o perioada de minim 3 luni,cu plata in avans a tarifului pentru 2 luni de parcare.

Tarifele contin tva.

  B.-Tarif parcare peridoc :

-separat de ambarcatiune sau cand ambarcatiunea are contract la apa si barca ocupa locul de la apa iar peridocul se afla in parcare =1,2 lei/ml/zi. dar nu mai putin de 300 lei/luna /peridoc pentru peridocurile de pana in 8 ml.Depasirea lungimii de 8 ml. se taxeaza. se taxeaza. Contractele se incheie pentru o perioada de minim 3 luni,cu plata in avans a tarifului pentru 2 luni de parcare

Tarifele contin TVA.

C.Tarife contracte parcare auto curte:

 Tarif contract parcare autoturism..=.300 lei/luna.Contractele se incheie pentru minim 3 luni cu plata in avans a primei si ultimei luni de contract..Sub limita de 3 luni parcarea se plateste la zi,conform tarifarului portului.Tarifele se aplica pentru lungimi si multiplu de lungimi de 6 ml.Depasirea unei lungimi de 6 ml atrage taxarea si pentru urmatoarea lungime.

-Tarif parcare auto mai mari decat autoturism.=se aplica coeficientul de la lungimea de tarifare parcare.

TARIFELE  NU contin  T.V.A

                              D.Exceptii:

Parcare barca contract 1 luna=595 lei,tva inclus.

Parcare barca contract 2 luni =1072 lei,tva inclus.

Tarifele se platesc in avans pentru perioada contractata.

Lungimea de tarifare este calculate la extremitatea ansamblului:de la nuca protapului peridocului la extremitatea spate a ansamblului-elice,carma,bara de protectie ,etc. iar la unitatile auto tariful se aplica pentru fiecare sectiune de 6 metri liniari sau fractiune care depaseste lungimea anterioara de 6 metri.

NOTA: Ambarcatiunile,peridocurile,autovehiculele care nu au acoperirea lunara in plata tarifului vor fi scoase din incinta Portului si depuse pe domeniul public pe riscul si socoteala proprietarului.

Contractele si platile se fac la sediul PORT TULCEA AVAL,str.Intrarea Marmurei nr.3.inainte de lasarea vehiculului in incinta Portului.

 Informatii la :www.portaval.ro Email:tulcea.aval@yahoo,com

In lipsa unui contract incheiat cu Portul taxarea se face la zi stationare .”

 5.TARIFE ACOSTARI NEPERMANENTE

-la debarcaderele special desemnate pentru imbarcare/debarcare pasageri:

250 lei /luna pentru prima ambarcatiune.

pentru a doua si urmatoarele ambarcatiuni se adauga cate 50 lei /luna/ambarcatiune

Tarifele nu contin tva.

Contractul de acostare nepermanent da dreptul la accesul in incinta portului a unui autoturism, pe toata perioada lui,CU PLATA UNUI ABONAMENT DE 100 LEI/LUNA,PLUS TVA/contract indiferent de numarul ambarcatiunilor si NUMAI daca contractul are o durata de cel putin 1 an.

Autoturismul care beneficiaza de acces PE ABONAMENT in incinta portului pe perioada contractului de cheiaj va fi identificat de catre proprietar cu numarul de inmatriculare ,informatie ce va fi comunicata administratiei Portului pentru luare in evidenta.

NOTA 1.: acostarea nepermanenta inseamna acostarea unei ambarcatiuni la debarcaderele de imbarcare/debarcare pasageri,pentru imbarcare si debarcare pasageri,oricand, dar nu mai mult decat timpul rezonabil necesar pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor. Inainte sau dupa aceste operatiuni titularii de contracte pot acosta navele ocazional si limitat, la orice debarcader liber, la indicatia personalului Portului, in asteptare.

6.TARIFE CONTRACTE DE ACCES LA GABARA PENTRU MANIPULARE MARFA

ACESTE CONTRACTE POT FI INDEPENDENTE(CAZURILE C SI D SAU POT FUNCTIONA CUMULATE CU ALTE CONTRACTE PREEXISTENTE CAZURILE A SI B.

A-Pentru clientii cu contract de cheiaj PERMANENT =500 lei luna +tva abtibild albastru

include=acostare la gabara,acces nelimitat auto pe gabara, si manipularea de marfa( Acostare-Acces –Marfa=AAM)

B-pentru clientii cu contract de acostare NEPERMANENTA = 500 lei luna+tva abtibild verde

Include=acces nelimitat pentru acostare la gabara si manipulare marfa =(Acostare-Marfa=AM)

Nu include intratul auto pe gabara.Se plateste separat.

C-Pentru clientii cu contract numai de intrare pe gabara = 500 lei luna+tva,

=acces nelimitat auto pe gabara indiferent de numarul de operatiuni=M

Nu include acostarea ambarcatiunii si manipularea de marfa)

D.Contract full=650 lei/luna plus tva:include acostare la gabara pentru operatiuni+manipulare marfa+intrare auto pe gabara

7-TARIFE OPERATIUNI SEPARATE

a-acostare ambarcatiune pentru operare marfa (operatiuni)=30 lei/2 ore.Se taxeaza unitati de cate 2 ore.

b-urcare(acces auto) pe gabara auto=50 lei

c-manipulare de marfa=70 lei( pe gabara sau pe cheu).Manipularea de marfa este socotita orice incarcare/descarcare de marfa in si din mijloacele de transport(auto sau navale) in incinta Portului.Daca manipularea de marfa se face pe gabara se taxeaza si accesul pe gabara conform tarifului de la lit.b..Manipularea de marfa se face de catre beneficiarii/operatori pe riscul si cheltuiala lor.

TVA INCLUS

 Marfa este considerata orice incarcatura vrac,coletizata,pachetizata,individuala,imbuteliata,insacuita, etc., care nu se incadreaza in limita bagajului de uz si transport personal cum ar fi:geamantane,rucsacuri,genti,sacose ,posete ,scule de pescuit ,aparatura electronica de uz individual si alte asemenea CARE POT FI CARATE DE CATRE O PERSOANA LA UN SINGUR TRANSPORT.

8.TARIFE ACCES LA RAMPA PENTRU GABARE;

100 lei plus tva/24 ore /unitate navala-stationare(acces )la gabara

-100 lei (plus tva)- manipulare marfa pentru incarcare /descarcare o unitate navala de la pct.1.,indiferent de numarul vehiculelor

9.TARIFE nava sub operatiuni:se aplica un tarif de 100 lei/zi,fara tva,pentru navele care efectueaza ORICE fel de lucrari in port:mecanice,corp,copertine,vospitorii etc.la care se adauga suma de 500 lei/lucrare + tva costuri de supraveghere .

10.FACILITATI IN PORT:

  1. operatiuni

1 -Lansarile/ridicarile la rampa de lansare, cu peridocul si mijlocul de transport propriu al beneficiarului,fara interventia Portului, sunt gratuite si nelimitate pe toata perioada contractuala,cu exceptia contractelor de acostari nepermanente cazuri in care se aplica tarifele Portului pentru fiecare operatiune.

2-Lansarile/ridicarile nave cu macaraua portului:

1000 lei /operatiune pentru sarcinile 3-10 tone.

1500 lei pentru sarcinile peste 10 tone

4-Lansarile SI /SAU ridicarile nave cu peridocul hidraulic al portului:1000 lei/operatiune

5- Tarif inchiriere 2 cavaleti reglabili port………………….60 lei/luna.

6-LANSARI / RIDICARI cu peridocul clientului si utilajul Portului pentru clientii cu contract (fac exceptie operatiunile cu peridocul hidraulic):

TARIF UNIC=35 lei

Nota 1.

In acest servicu este cuprinsa deplasarea ambarcatiunii pe peridoc de pe uscat in apa si /sau din apa pe uscat,mai putin manevrele de cuplare /decuplare peridoc la autovehicul ori de legare si pozitionare a ambarcatiunii pe peridoc.

Nota 2.

Operatiunile de la punctul 6 se asigura facultativ de catre port numai in timpul programului normal de lucru al portului,respectiv de luni pana vineri de la ora 08,00 pana la ora 16,30.Pentru operatiunile solicitate in afara acestui program ,daca Portul se angajeaza sa le execute,tariful se majoreaza cu 50% /operatiune.

Tarifele nu contin tva.

  1. servicii in incinta portuara:

2-Alimentare nave cu apa potabila,energie electrica,

(conform tarifarului cuprins la sectiunea B din tarifele Portului.

4-Automate : apa,bauturi ,cafea

5-Toalete publice (cu tarif de acces=1 leu/persoana).

7-Parcare auto pentru clienti.Tariful de parcare auto al Portului se gaseste la sectiunea B ,tarife.

8-Spatiu special amenajat pentru interventii usoare la ambarcatiuni:spalat interior exterior,schimb ulei,revizii usoare la motor,cosmetica si igienizarea navei,etc.

Spatiul este pus la dispozitia clientilor la cerere,contra plata.

NOTA:in incinta Portului este interzisa oricare dintre operatiunile de la punctul 8 in afara spatiului special amenajat pentru interventii ori fara anuntarea si acordul administratiei.Sunt interzise orice interventii si lucrari la corpul navei.

12.Tarife servicii

TARIFELE SE APLICA SERVICIILOR OCAZIONALE PRESTATE FARA INCHEIEREA PREALABILA A UNUI CONTRACT.(venit-platit-plecat)

1.ACCES PENTRU LANSARI / RIDICARI cu peridocul ,manopera si utilajul clientului,fara interventia Portului:

TARIF UNIC 30 LEI

Tarifele nu contin tva

2.CHEIAJ/acostare (stationare/acostare la cheu-ocazional )

Tarif unic:

 1,5 EURO/metru liniar/ambarcatiune/ZI.

Accesul la rampa de lansare/ridicare ambarcatiuni cu peridocul ,manopera si utilajul clientului,fara interventia Portului,este FARA PLATA

 Tarifele NU contin TVA

3.ACOSTARE Ponton specialiazat pentru imbarcare/ debarcare persoane/pasageri:

– 15 lei ambarcatiuni pana in 15 metri.

– 80 lei ambarcatiuni peste 15 metri

Tarifele NU contin tva

Timpul de operare pentru imbarcare/debarcare este cel necesar,uzual si rezonabil pentru o operatiune imbarcare/debarcare pasageri fara a depasi 30 minute.

Ocuparea pontoanelor de imbarcare/debarcare pasageri in afara timpului necesar operatiunii si stationarea la a aceste pontoane fara drept sw sanctioneaza cu plata unui tarif de 50 lei ora de stationare.

13.TARIFE FURNIZARE utilitati

-Furnizare energie electrica(tariful cuprinde contravaloarea kw.energie la care se adauga taxa pentru folosirea retelelor si instalatiilor proprii ale portului) =1,30 lei/kw

-furnizare apa potabila=12 lei m.c.

Tarifele nu contin TVA

Nota:Portul nu recolteaza si nu preia gunoi,deseuri,resturi menajere etc.Contravenientii vor fi sanctionati.

Administratia
Port Tulcea Aval