Port Turistic Tulcea Aval

Tarife actualizat din 1 august  2021

  Tarife pentru ambarcatiuni,peridocuri si autovehicule incepand cu data 01 august 2021 in incinta :str.INTRAREA MARMUREI  NR .3 (fosta str. Portului  44),MM 38,

 Tarife ambarcatiuni LA APA

BARCA (lotca pescareasca+asemanatoare) la mal natural :350  lei / luna(nu se acorda locuri la  ponton de acostare,tariful este pentru cheiaj la mal natural).

SALUPE,BARCI CU MOTOR,BARCI CU VELE,NAVE PROFESIONALE:

tarif unic..=100 lei/metru liniar /ambarcatiune/luna.

 -Pentru ambarcatiunile care depasesc  25 metri liniari,tariful este de 2.500 lei luna+50 lei pentru fiecare metru liniar ce depaseste lungimea de 25 metri.

 Tarifele contin tva.

Tarifele de mai sus sunt valabile pentru ambarcatiunile cu latimea maxima de 3 ml.Pentru navele care depasesc latime de 3 ml se adauga un procent de 50-100 % la tariful calculat pe lungime functie de latimea navei.

LA APA /HALA:tariful MINIM de contract pentru barci la apa si /sau la hala este de 800 lei /luna  ,corespunzator unei lungimi de pana in  8 m.l.Barcile care depasesc 8 ml vor fi taxate pentru lungimea in plus (100 lei/ml/barca/luna).Barcile care au sub 8 metri liniari vor plati tariful minim de contract de 800 lei/luna. La hala/curte lungimea de taxare se masoara intre extremitatile ansamblului barca/peridoc.(de la nuca peridocului la extremitatea spate a ansamblului)

Contractele la apa si /sau hala se incheie pentru minim 12 luni.

„Barca in hala se depoziteaza fara carburanti depozitati in afara rezervorului, fara materiale explozive ori inflamabile la bord, fara alimente la bord, fara baterii cuplate.Navele depozitate in hala vor avea obligatoriu contracte de asigurare pentru pierdere totala ori partiala, inclusiv pentru caz de incendiu.In cazul in care beneficiarul nu prezinta un contract de asigurare valabil depozitarea navei in hala se face  pe riscul sau.

-portul nu raspunde de inventarul vehicului si nici de lucrurile ori componentele neatasate corpului unitatii fizice  a bunului ce face obiectul contractului lasate in curte:piese, bagaje, bara cu numere de inmatriculare ale peridocului, baloane de acostare, prelate, piese de schimb, carburanti si lubrefianti si alte asemenea.Raspunderea Portului este limitata la existenta fizica ca si unitate a navei /autovehiculului/ peridocului precum si la daunele provocate de culpa directa a angajatilor sai.

-nerespectarea regulamentului este pe riscul si socoteala si raspunderea celui care incalca                   prezentele norme”

In perioada cat barca sub contract se afla pe apa,peridocul ramas in curte va fi taxat cu tariful de 1,2 lei/metru liniar/zi,tva inclus,dar nu mai putin de 300 lei/luna  pentru peridocurile de pana in 8 metrti liniari.Depasirea lungimii de 8 ml  se taxeaza .Obligatia de a anunta Portul cu privire la ridicarea barcii din apa si pozitionarea sa pe peridoc este a beneficiarului contractant.Instiintarile sunt valabile numai daca sunt facute in scris sau in format electronic,in caz contrar Portul va continua sa aplice tarifele parcare peridoc mai sus prezentate.

Locurile la apa se acorda in urmatoarea ordine de prioritate,cu conditia incheierii unui contract pentru minim 12 luni:

a.contract apa/hala operatori nave profesionale de turism si pasageri

b.contract apa/hala nave de agrement personal

c.contract apa /curte

Pentru cheiajele cu contracte pe o durata mai mica decat 12 luni dar mai mare de 1 luna tariful  este de 150 lei metrul liniar / barca/luna,DAR NU MAI PUTIN DE 1.200 LEI/LUNA/nava corespunzator unei lungimi de pana in 8 METRI LINIARI.Depasirea lungimii de 8 metri liniari se taxeaza.

  Tarifele contin tva.

Pentru acostarile ocazionale de scurta durata-(mai mici de 30 zile) tariful este de 1 ,5 euro plus tva  metrul linear/ barca/24 ore

  1.    tarife ambarcatiuni  LA USCAT

A.SALUPE,BARCI CU MOTOR,BARCI CU VELE,NAVE  PROFESIONALE etc.:

tarif unic: 50 lei/ml/ambarcatiune/luna.Tariful minim de contract este de 400 lei/luna corespunzator unei lungimi de pana in 8 ml,masurati la extremitatile ansamblului barca-peridoc.Depasirea lungimii de 8 ml. se taxeaza cu 50 lei/fiecare metru peste cei 8 ml. Contractele se incheie pentru o perioada de minim 3 luni,cu plata in avans a tarifului pentru 2 luni de parcare.

Tarifele contin tva.

B.-Tarif parcare peridoc :

-separat de ambarcatiune sau cand ambarcatiunea are contract la apa si barca ocupa locul de la apa iar peridocul se afla in parcare =1,2 lei/ml/zi. dar nu mai putin de 300 lei/luna /peridoc pentru peridocurile de pana in 8 ml.Depasirea lungimii de 8 ml. se taxeaza. se taxeaza. Contractele se incheie pentru o perioada de minim 3 luni,cu plata in avans a tarifului pentru 2 luni de parcare

Tarifele contin TVA.

C.Tarife contracte parcare auto curte:

Tarif contract parcare autoturism..=.300 lei/luna.Contractele se incheie pentru minim 3 luni cu plata in avans a primei si ultimei luni de contract..Sub limita de 3 luni parcarea se plateste la zi,conform tarifarului portului.Tarifele se aplica pentru lungimi si multiplu de lungimi de 6 ml.Depasirea unei lungimi de 6 ml atrage taxarea si pentru urmatoarea lungime.

-Tarif parcare auto mai mari decat autoturism.=se aplica coeficientul de la lungimea de tarifare parcare.

TARIFELE  NU contin  T.V.A

  D.Exceptii:

 Parcare barca contract 1 luna=595 lei,tva inclus.

Parcare barca contract 2 luni =1072 lei,tva inclus.

Tarifele se platesc in avans pentru perioada contractata.

Lungimea de tarifare este calculate la extremitatea ansamblului:de la nuca protapului peridocului la extremitatea spate a ansamblului-elice,carma,bara de protectie ,etc. iar la unitatile auto tariful se aplica pentru fiecare sectiune de 6 metri liniari sau fractiune care depaseste lungimea anterioara de 6 metri.

NOTA: Ambarcatiunile,peridocurile,autovehiculele care nu au acoperirea lunara in plata tarifului vor fi scoase din incinta Portului si depuse pe domeniul public pe riscul si socoteala proprietarului.

Contractele si platile se fac la sediul PORT TULCEA AVAL,str.Intrarea Marmurei nr.3.inainte de lasarea vehiculului in incinta Portului.

 Informatii la :www.portaval.ro Email:tulcea.aval@yahoo,com

In lipsa unui contract incheiat cu Portul taxarea se face la zi stationare .”

                       TARIFELE  NU contin  T.V.A

 Lungimea de tarifare este calculate la extremitatea ansamblului:de la nuca protapului peridocului la extremitatea spate a ansamblului-elice,carma,bara de protectie ,etc. iar la unitatile auto tariful se aplica pentru fiecare sectiune de 6 metri liniari sau fractiune care depaseste lungimea anterioara de 6 metri.

III.  Tarifele pentru navele adapostite in hala

sunt egale cu tarifele practicate la apa.Lungimea luata in calcul este cea cuprinsa intre extremitatile ansamblului compus din nava pe peridoc,cand nava este pe peridoc sau a extremitatilor  navei,cand nava este pe cavaleti.

Navele care sunt parcate in hala vor avea obligatoriu incheiate asigurari ,inclusiv pentru incendiu.Adapostirea unei nave in hala fara ca aceasta sa aiba asigurare -inclusiv pentru incendiu-se face pe riscul si socoteala proprietarului navei.

NOTA pentru I.,II. si III: ml= metru liniar .Tarifele se aplica ambarcatiunilor cu latime de constructie uzuala de max 3 ml.In cazul ambarcatiunilor cu latime neuzuala, deosebita (ex.catamarane) mai mare de 3 ml se va aplica un adaos de 50 -100% din valoarea CALCULATA LA LUNGIME,  functie de latimeas navei.

Lungimea navei este lungimea cuprinsa intre extremitatile corpului navei la care se adauga lungimea ansamblului motor exterior si a extensiei ancorei,bompresului,etc.

Nava la hala se depoziteaza fara produse alimentare,carburanti ori materiale inflamabile la bord si cu sistemul electric scos din functiune.Raspunderea pentru indeplinirea acestei obligatii este a prorpitarului navei.

IV.Contractele lunare cu acostari nepermanente:

-la Pontonul de Acostare 2169 si/sau la debarcaderele special desemnate  pentru imbarcare/debarcare pasageri:

250 lei /luna pentru prima ambarcatiune.

pentru  a doua si urmatoarele ambarcatiuni se adauga  cate 50 lei /luna/ambarcatiune

                               Tarifele nu contin tva.

Contractul de acostare nepermanent da dreptul la accesul in incinta portului a unui autoturism, pe toata perioada lui,CU PLATA UNUI ABONAMENT DE 100 LEI/LUNA,PLUS TVA/contract indiferent de numarul ambarcatiunilor  si NUMAI daca contractul are o durata de cel putin 1 an.

Autoturismul care beneficiaza de acces PE ABONAMENT in incinta portului pe perioada contractului de cheiaj va fi identificat de catre proprietar cu  numarul de inmatriculare, informatie ce va fi comunicata administratiei Portului pentru luare in evidenta.

NOTA 1.: acostarea nepermanenta inseamna acostarea unei ambarcatiuni la debarcaderele de imbarcare/debarcare pasageri, pentru imbarcare si debarcare pasageri, oricand, dar nu mai mult decat timpul rezonabil necesar pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor. Inainte sau dupa aceste operatiuni titularii de contracte pot acosta navele ocazional si limitat, la orice debarcader liber, la indicatia personalului Portului, in asteptare.

NOTA 2 In perioada contractuala-contractele de cel putin 12 luni- accesul unui autoturism /contract se poate face cu plata unui abonament lunar de 100 lei plus tva.In lipsa unui abonament parcarea auto se plateste conform tarifelor de parcare.

NOTA 3: Este interzisa manipularea de marfa la debarcaderele din Portul situat in Tulcea,Intrarea Marmurei nr 3. Marfa este considerata orice incarcatura  vrac,coletizata,pachetizata,individuala,imbuteliata etc., care nu se incadreaza in limita bagajului de uz si transport personal cum ar fi:geamantane,rucsacuri,genti,sacose ,posete ,scule de pescuit ,aparatura electronica de uz individual si alte asemenea care pot fi carate de catre o persoana la un singur transport.

Manipularea de marfa se poate face la Dana 1 Mai contra plata, conform tarifelor portului.

Exceptional  accesul la debarcadere pentru incarcare/ descarcare marfa se face  contra unui tarif de 70 lei /ora /nava cu precizarea ca fractiunea minima de taxare este 1 ora.si NUMAI  CU ACCEPTUL portului.

V.FACILITATI  IN PORT:

  1. operatiuni

-Lansarile/ridicarile la rampa de lansare, cu peridocul si mijlocul de transport propriu al beneficiarului,fara interventia Portului,  sunt gratuite si nelimitate  pe toata perioada contractuala,cu exceptia contractelor de acostari nepermanente cazuri in care  se aplica tarifele Portului pentru fiecare operatiune.

Lansarile/ridicarile nave cu macaraua portului:

1000 lei  /operatiune pentru sarcinile 3-10  tone.

1500 lei  pentru sarcinile peste 10 tone

Lansarile SI /SAU ridicarile nave cu peridocul hidraulic al portului:1000 lei/operatiune

Tarif inchiriere 2 cavaleti reglabili port………………….60 lei/luna.

LANSARI / RIDICARI  cu peridocul clientului si utilajul Portului pentru clientii cu contract (fac exceptie operatiunile cu peridocul hidraulic):

ambarcatiuni pana in 7 ml…………………….. 40 lei

-ambarcatiuni peste 7 ml…………………………60 lei

Nota 1.

 In acest servicu este cuprinsa deplasarea ambarcatiunii pe peridoc de pe uscat in apa si /sau din apa pe uscat,mai putin manevrele de cuplare /decuplare peridoc la autovehicul ori de legare si pozitionare a ambarcatiunii pe peridoc.

Nota 2.

Operatiunile  se asigura facultativ de catre port si numai in timpul programului normal de lucru al portului,respectiv de luni pana vineri de  la ora 08,00 pana la ora 16,30.Pentru operatiunile solicitate in afara acestui program, daca Portul se angajeaza sa le execute, tariful se majoreaza cu 50% /operatiune.

                                       Tarifele nu  contin tva.

Servicii /facilitati in incinta portuara:

 1-Statie de alimentare autoturisme electrice

2-Alimentare nave cu apa potabila,energie electrica,

(conform tarifarului cuprins la sectiunea 5 din tarifele Portului.

3-Inchiriere depozite temporare pentru inventarul navelor.

4-Automate : apa, bauturi ,cafea

5-Toalete publice (cu tarif de acces=1 leu/persoana).

6-Firma specializata de interventie, reparatii motoare si mentenanta ambarcatiuni, in incinta portului, SC FUN BUNLOC SRL email: parcare@marina-tulcea.ro /tel:0728976898 si 0721087327.

7-Parcare auto pentru clienti.Tariful de parcare auto al Portului se gaseste  la sectiunea B ,tarife.

8-Spatiu special amenajat pentru interventii usoare la ambarcatiuni:spalat interior exterior,schimb ulei,revizii usoare la motor,cosmetica si igienizarea navei,etc.

Spatiul este pus la dispozitia clientilor la cerere,contra plata.

NOTA:in incinta Portului este interzisa oricare dintre operatiunile de la punctul 8 in afara spatiului special amenajat pentru interventii ori fara anuntarea si acordul administratiei.Sunt interzise orice interventii si lucrari la corpul navei.

3.Tarife servicii 

TARIFELE SE APLICA SERVICIILOR OCAZIONALE PRESTATE FARA INCHEIEREA PREALABILA A UNUI CONTRACT.(venit-platit-plecat)

ACCES PENTRU LANSARI / RIDICARI  cu peridocul ,manopera si utilajul clientului,fara interventia Portului:

-barci pescaresti, ambarcatiuni tip papuc,asemanatoare.salupe

pana in 7 m…………………………….60 lei

-salupe peste 7 m………………..100 lei

                                          Tarifele nu contin tva

CHEIAJ/acostare (stationare/acostare la cheu-ocazional )

Tarif unic: 1,5 EURO/metru liniar/ambarcatiune/ZI.

                 Tarifele nu se aplica acostarilor pentru imbarcare /debarcare pasageri la pontoanele specializate de imbarcare debarcare.

                              Tarifele NU  contin TVA

 ACOSTARE Ponton specialiazat pentru imbarcare/ debarcare persoane:

   – 30 lei ambarcatiuni pana  in 15 metri.

   – 80 lei  ambarcatiuni peste 15 metri

                                                                                                                                   Tarifele NU  contin tva

Timpul de operare pentru imbarcare/debarcare este cel necesar,uzual si rezonabil pentru o operatiune imbarcare/debarcare pasageri fara a depasi 30 minute.

 4.PARCARE AUTO:

 Fractiunile de timp de parcare sunt:

 Punctul 1.

-intre 0 minute si 1 ora………………..5 lei

-intre 0 minute si 8 ore………………..20 lei(se absoarbe si intervalul 0 min-3 ore)

-intre 0 minute si 24 ore………………30 lei(se absoarbe si intervalul 0 min-8 ore)

Alin. 2.Fractiunile de timp care depasesc suma de 24 ore se iau in calcul conform punctului 1.(EXEMPLU:24 ore + 3 ore= 30 lei +20 lei)

Alin . 3. Tarifele de mai sus se aplica pentru fractiunile de lungime 1x 6 m.l.

Fractiunile taxabile de lungime autovehicul sunt de 6 metri liniari(1×6;2×6;3×6,etc.).Depasirea unei lungimi de 6 ml genereaza automat incadrarea la treapta urmatoare de taxare.

Tarifele contin TVA 

 5.FURNIZARE  utilitati

-Furnizare energie electrica(tariful cuprinde contravaloarea  kw.energie la care se adauga taxa pentru folosirea retelelor si instalatiilor proprii ale portului) =1,30 lei/kw

-furnizare apa potabila=12 lei m.c.

                              Tarifele nu contin TVA

6.Tarife pentru operatiuni speciale:

 -tarif utilizare balon de ranfluare…………20 euro/ora/balon+tva

 -tarif manopera operatiuni de ranfluare/ridicare/altele,cu balon de ranfluare………………………………..10 euro /ora/om+tva

 -tarif ridicare pe uscat PONTON DORMITOR standard(25/5m…………….2000 euro+tva

-tarif ridicare pe uscat GABARA de 100 TONE……………………………………1500  euro+tva

-tarif ridicare pe uscat Bac Motor(asemanatoare),………………………………….1500 euro+tva

-tarifele pentru  ridicarea altor nave se stabilesc in functie de lungimea,greutatea,configuratia navei,locatia navei etc.

NOTA Tarifele de mai sus sunt corespunzatoare pentru operatiunile de ridicare a navei pe uscat si pozitionarea acesteia  pe cavaleti.Cavaletii se asigura de catre beneficiarul operatiunii.

Tarifele pentru coborarea navei la apa cu baloane de ranfluare sunt egale cu tarifele pentru ridicarea navei pe uscat.

Administratia
Port Tulcea Aval