Port Turistic Tulcea Aval

Tarife contracte cheiaj valabile
incepând cu data 01.01.2021

I. Tarife ambarcațiuni La Apa

 • BARCA (lotca pescareasca+asemanatoare) : 200 lei / lună (nu se acordă locuri la ponton de acostare, tariful este pentru cheiaj la mal natural).

ȘALUPE, BĂRCI CU MOTOR, BARCI CU VELE, NAVE PROFESIONALE

Tarif unic: 80 lei/metru liniar /ambarcatiune/luna.


 • Pentru ambarcațiunile care depașesc 25 metri liniari, tariful este de 2.000 lei luna+25 lei pentru fiecare metru liniar ce depaseste lungimea de 25 metri.
   

NOTA: locurile la apa se acorda si se asigura NUMAI PENTRU CONTRACTELE INCHEIATE PENTRU CEL PUTIN 1 AN CALENDARISTIC.

II. tarife ambarcatiuni La Uscat

Barcă ( pescarească / lotcă/asemanatoare) – 150 lei / luna.


Șalupe, BARCI CU MOTOR,BARCI CU VELE,NAVE PROFESIONALE etc.:

 • Tarif unic: 40 lei/ml/ambarcatiune/luna.
 • Tarif parcare peridoc separat de ambarcatiune sau cand ambarcatiunea are contract la apa si barca ocupa locul de la apa (parcarea peridocului se face numai in curte, nu in hale) 1 leu/ml/zi.

Tarif parcare autoturism: 300 lei/luna.
Tarif parcare auto mai mari decat autoturism: 2 lei/ml/zi.

III. Tarifele nave adăpostite în hală

Tarifele pentru navele adapostite în hală sunt egale cu tarifele practicate la apă, respectiv 80 lei/ml/ambarcațiune.Lungimea luată in calcul este cea cuprinsă între extremitațile ansamblului compus din navă pe peridoc, când nava este pe peridoc sau a navei, când nava este pe cavaleți.

NOTĂ: locurile în hală sunt acordate cu prioritate contractelor incheiate pentru cel putin 1 an calendaristic.

NOTĂ pentru I.,II. si III: ml= metru liniar.Tarifele se aplică ambarcațiunilor cu lățime de construcție uzuală.În cazul ambarcațiunilor cu lațime neuzuală, deosebită (ex.catamarane), se va negocia tariful in funcție de configurația navei.

Lungimea navei este lungimea cuprinsă între extremitațile corpului
navei la care se adaugă lungimea ansamblului motor exterior.

IV.Contractele lunare cu acostări nepermanente

 • La Pontonul de acostare 2169 si/sau la debarcaderele special desemnate pentru imbarcare/debarcare pasageri: 250 lei /ambarcatiune.
 • Pentru a doua si urmatoarele ambarcațiuni se adaugă 100 lei/ambarcațiune Contractul de acostare nepermanent da dreptul la accesul in incinta portului a unui autoturism, pe toata perioada lui,fara plata,indiferent de numarul ambarcatiunilor, NUMAI CONTRACTELOR INCHEIATE PENTRU CEL PUTIN 12 LUNI.
 • Autoturismul care beneficiază de acces gratuit in incinta portului pe perioada contractului de cheiaj va fi identificat de catre proprietar cu numarul de inmatriculare informație ce va fi comunicată administrației Portului pentru luare in evidență.Nu sunt admise fară plată alte autovehicule în afara celui inscris la administrația portului.

NOTĂ 1.: acostarea nepermanentă inseamnă acostarea unei ambarcațiuni la debarcaderele de îmbarcare/debarcare pasageri, pentru îmbarcare și debarcare pasageri, orâcand, dar nu mai mult decât timpul rezonabil necesar pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor. Înainte sau după aceste operatiuni titularii de contracte pot acosta ocazional și limitat, la orice debarcader liber, la indicația marinarului de servici, în asteptare.

Este interzisă manipularea de marfă la debarcaderele de pasageri cu excepția bagajelor pasagerilor.

Accesul la debarcadere pentru incarcare/ descarcare marfă se face contra unui tarif de 70 lei /ora cu precizarea că fracțiunea minimă de taxare este 1 ora.

NOTĂ 2: Autoturismele clientilor beneficiarilor contractelor de acostări nepermanente vor plati parcarea conform tarifelor portului (tarife, sectiunea B )

NOTĂ 3.: Pentru a beneficia de facilitatile contractului de acostare nepermanentă, contractul se incheie pentru o perioadă de cel putin trei luni de zile.În lipsa unui astfel de contract, pentru acostările nepermanente se aplică tarifele portului pentru servicii ocazionale (sectiunea B din Tarife Port Aval).

V.Facilități în Port

A. operatiuni

1 – Lansările/ridicările la rampă de lansare, cu peridocul si mijlocul de transport propriu al beneficiarului, fără intervenția Portului, sunt gratuite și nelimitate pe toata perioada contractuală, cu excepția contractelor de acostări nepermanente cazuri în care se aplicâ tarifele Portului pentru fiecare operațiune.

2 – Accesul unui autoturism/ 1 contract chirie în incinta portului este gratuit pe toată perioada contractuală pentru contractele cu valoare mai mare de 500 lei/lunar (cu tva inclus), cu excepția prevazută pentru contractele de acostare nepermanenta.Titularii de contracte cu valoarea de sub 500 lei/lună platesc parcarea auto conform tarifarelor portului.

3 – Lansările/ridicările nave cu macaraua portului

 • 500 lei +tva/operațiune pentru ambarcațiunile (sarcinile) care au greutatea pana in 3 tone
 • 1000 lei + tva /operațiune pentru sarcinile care depasesc 3 tone.

4- Lansările/ridicările nave cu peridocul hidraulic al portului: 1000 lei+tva /operațiune

5 – Tarif inchiriere 2 cavaleți reglabili port: 60 lei/lună.

7- LANSĂRI / RIDICĂRI cu peridocul clientului și utilajul Portului pentru clienții cu contract (fac excepție operațiunile cu peridocul hidraulic):

 • ambarcațiuni pana in 7 ml: 30 lei
 • ambarcațiuni pana in 10 ml: 40 lei
 • ambarcațiuni peste 10 ml: 50 lei

Notă 1. în acest servicu este cuprinsă deplasarea ambarcațiunii pe peridoc de pe uscat în apă și din apâ pe uscat, mai puțin manevrele de cuplare /decuplare peridoc la autovehicul ori de legare și poziționare a ambarcațiunii pe peridoc.

Nota 2. Operațiunile de la punctul 7 se asigură de către port numai în timpul programului normal de lucru al portului, respectiv de luni până vineri de la ora 08,00 până la ora 16,30.Pentru operațiunile solicitate în afara acestui program, dacă Portul se angajează sa le execute, tariful se majoreaza cu 50% /operațiune.

B. Servicii în incinta portuară

1- Stație de alimentare cu benzină și motorinș, la apă si la uscat, cu si fară accize.
2-Alimentare nave cu apă potabilă, energie electrică, colectare gunoi menajer (conform tarifarului cuprins la secțiunea B din tarifele Portului.
3 – Închiriere depozite temporare pentru inventarul navelor.
4 – Magazin :apa, băuturi, mâncare, cafea, țigări, gheață, suveniruri, etc.
5 – Toalete publice (cu tarif de acces=1 leu/persoană).
6 – Firmă specializataă de intervenție, reparații motoare si mentenanță ambarcațiuni, în incinta portului,

 • SC FUN BUNLOC SRL
 • email:parcare@marina-tulcea.ro 
 • Tel:0728976898 și 0721087327
 • Site: marina-tulcea.ro

7 – Parcare auto pentru clienți.Tariful de parcare auto al Portului se gaseste la sectiunea B, tarife.
8 – Spațiu special amenajat pentru intervenții usoare la ambarcațiuni: spălat interior exterior, schimb ulei, revizii usoare la motor, cosmetică și igienizarea navei, etc.

Spațiul este pus la dispoziția clienților contra plată.

NOTĂ: în incinta Portului este interzisă oricare dintre operațiunile de la punctul 8 în afara
spațiului special amenajat pentru intervenții ori fară anunțarea și acordul administrației.

NOTĂ: în incinta Portului este interzisă oricare dintre operațiunile de la punctul 8 în afara
spațiului special amenajat pentru intervenții ori fară anunțarea și acordul administrației.

Tarife servicii OCAZIONALE PORT Tulcea Aval valabile cu 01.01.2020 în incinta Intrarea Marmurei

Secțiunea B

TARIFELE SE APLICĂ SERVICIILOR OCAZIONALE PRESTATE FARĂ INCHEIEREA PREALABILĂ A UNUI CONTRACT.(venit-platit-plecat)

– ACCES PENTRU LANSARI / RIDICARI cu peridocul, manoperă și utilajul clientului, fară intervenția Portului:

 • caiac, canoe, asemenea: 10 lei
 • bărci pescarești, ambarcațiuni tip papuc, asemanatoare: 30 lei
 • șalupe până în 8 m: 50 lei
 • șalupe peste 8 m: 100 lei

2 – CHEIAJ/acostare la apă (staționare/acostare la cheu-ocazional )

Tarif unic:

 • 0,36 lei (sau 0,08 euro)/metru liniar/ambarcatiune/ 1 ora.

Nota: cursul de calculatie tarif este de 4,5 lei pentru 1 euro consolidat pentru anul 2020.

EXEMPLU : nava 10 ml x 24 ore x 0,36 lei =86,40 lei=19,2 euro.

NOTĂ.TARIFELE PENTRU PARCAREA OCAZIONALA(PE ZILE ) LA USCAT SE CALCULEAZA ASTFEL:EXEMPLU – 0.18 LEI x 10 ML x 24 ORE = 43.20 LEI

Tarifele nu se aplică acostarilor pentru îmbarcare /debarcare pasageri la pontoanele specializate de îmbarcare – debarcare.

3 – ACOSTARE Ponton specialiazat pentru Îmbarcare/ debarcare persoane:

 • 15 lei ora ambarcatiuni pana in 10 metri
 • 30 lei ora ambarcatiuni pana in 15 metri.
 • 50 lei ora ambarcatiuni peste 15 metri

4 – PARCARE AUTO: ÎN PERIOADA 01.IANUARIE-31 MARTIE

Fractiunile de timp de parcare sunt:

Punctul 1.

 • intre 0 minute si 1 ora: 5 lei
 • intre 0 minute si 8 ore: 10 lei (se absoarbe și intervalul 0 min-1 oră)
 • intre 0 minute si 24 ore: 20 lei (se absoarbe și intervalul 0 min-8 ore)

5 – PARCARE AUTO: ÎN PERIOADA 01.APRILIE-30 OCTOMBRIE

Fractiunile de timp de parcare sunt:

Punctul 1.

 • între 0 minute si 1 ora: 5 lei
 • între 0 minute si 8 ore: 10 lei (se absoarbe și intervalul 0 min-1 ora)
 • între 0 minute si 24 ore: 25 lei (se absoarbe și intervalul 0 min-8 ore)

Punctul 2.

 • Fracțiunile de timp care depașesc suma de 24 ore se iau în calcul conform punctului 1.(EXEMPLU:24 ore + 1 oră= 20 lei +5 lei sau 24 ore+ 1 oră = 25 lei + 5 lei)

Punctul 3.

 • Tarifele de mai sus se aplică pentru fracțiunile de lungime 1x 6 m.l.
 • Fracțiunile taxabile de lungime autovehicul sunt din 6 în 6 metri liniari (1×6;2×6;3×6,etc.).Depașirea lungimii de 6 ml generează automat încadrarea la treapta urmatoare de taxare.

5- FURNIZARE utilități

 • Colectare gunoi menajer: 3.50 LEI/SAC (35 L)
 • Furnizare energie electrică (tariful cuprinde contravaloarea kw.energie la care se adauga folosirea retelelor si instalatiilor proprii ale portului: 1,30 lei /kw
 • furnizare apa potabila: 12 lei m.c.

6 – Tarife pentru operațiuni speciale:

 • tarif utilizare balon de ranfluare: 20 euro/ora/balon+tva
 • tarif manopera operatiuni de ranfluare/ridicare/altele, cu balon de ranfluare : 10 euro /ora/om+tva
 • tarif ridicare pe uscat PONTON DORMITOR standard(25/5m) :1500 euro+tva
 • tarif ridicare pe uscat GABARA de 100 TONE : 1200 euro+tva
 • tarif ridicare pe uscat Bac Motor (asemanatoare) : 1000 euro+tva
 • Tarifele pentru ridicarea altor nave se stabilesc in functie de lungimea,greutatea,configuratia navei,locatia navei etc.

NOTĂ Tarifele de mai sus sunt corespunzatoare pentru operațiunile de ridicare a navei pe uscat și poziționarea acesteia pe cavaleți.Cavaleții se asigură de catre beneficiarul operatiunii.

Tarifele pentru coborarea navei la apa cu baloane de ranfluare sunt
egale cu tarifele pentru ridicarea navei pe uscat.

Administratia
Port Tulcea Aval