Port Turistic Tulcea Aval

Regulament Port Aval Centru

                REGULAMENT PORT din 01-01 2022

  Atentie: nu colectam nici un fel de deseu ori gunoi!!!
Cum ati adus ambalajele pline,luati-le inapoi goale!

 Locatie CENTRU: Tulcea: str.INTRAREA MARMUREI  NR .3 (fosta str. Portului  44)

                    Informatii la: www.portaval.ro      Email:tulcea.aval@yahoo,com

REGULI GENERALE OBLIGATORII IN PORT

  1. Contractele si platile cash se fac numai la administratia PORT TULCEA AVAL,din Tulcea str.Intrarea Marmurei nr.3. inainte de lasarea vehiculului in incinta Portului.Vehiculele intrate in incinta Port Tulcea Aval vor fi tarifate  la zi din momentul intrarii pana la data incheierii unui contract.

                                   2.Definitii termeni din cuprinsul prezentului regulament:

                     Port=incinta terestra din Tulcea str. Intrarea Marmurei nr 3 si incinta acvatica organizata la malul incintei terestre si care cuprinde totalitatea unitatilor / ansamblelor navale si instalatiilor organizate pentru deservirea navelor precum si,in aceleasi limite si conditii,incinta de la Dana 1 Mai din Tulcea,Str. Digului f.n.

                    Prestator=persoana juridica SC.PORT TULCEA AVAL SRL cu sediul social in loc.Niculitel,str. Isaccei nr 29 jud Tulcea,cu punct de lucru: 

-1.Tulcea,STR. Intrarea Marmurei nr 3, LOC. TULCEA, JUD. TULCEA si

-2. Tulcea,str. Digului f.n.,cunoscut si ca Dana 1 Mai; 

ORC J 36/571/1994 ; CIF RO 6118294 www.portaval.ro 

e-mail:tulcea.aval@yahoo.com ;sediu pentru corespondenta comerciala TULCEA str. INTRAREA MARMUREI nr.3.

                              Beneficiar=o persoana fizica sau juridica precum si orice entitate care acceseaza incintele si serviciile Port Tulcea Aval

                            Vehicul=orice mijloc de transport auto sau naval cu sau fara propulsie

                               3.Prin simpla intrare in incinta PORT TULCEA AVAL beneficiarul se obliga sa respecte regulile si regulamentele de parcare si de port care sunt publicate pe site-ul Portului si afisate in incinta Portului precum si indicatiile personalului Portului SI SE PREZUMA ca beneficiarul cunoaste ,accepta si se obliga sa respecte tarifele,regulile si regulamentele ce functioneaza in Port.

                                         4.Portul nu raspunde de inventarul vehiculului si nici de lucrurile ori componentele neatasate corpului unitatii fizice  a bunului ce face obiectul unui contract la curte sau la hala,lasate in curte cum ar fi:piese, bagaje, bunuri personale ale pasagerilor,bara cu numere de inmatriculare ale peridocului, baloane de acostare, prelate, piese de schimb, carburanti si lubrefianti si alte asemenea si nici de daunele provocate de catre terti vehiculului.Raspunderea Portului este limitata la daunele provocate vehiculelor din culpa directa a angajatilor sai.  

  1. Barca in hala se depoziteaza fara carburanti depozitati in afara rezervorului, fara materiale explozive ori inflamabile la bord, fara alimente la bord, fara baterii cuplate.Navele depozitate in hala vor avea obligatoriu contracte de asigurare pentru pierdere totala ori partiala, inclusiv pentru caz de incendiu.In cazul in care beneficiarul nu prezinta un contract de asigurare valabil depozitarea navei in hala se face  pe riscul sau.

                                               6.Obligatia de a anunta Portul cu privire la ridicarea barcii din apa si pozitionarea sa pe peridoc este a beneficiarului contractant.Instiintarile sunt valabile numai daca sunt facute in scris sau in format electronic.In lipsa unei notificari Portul va continua sa aplice tarifele parcare peridoc plus barca la apa.

                                                7.locurile la apa se acorda in urmatoarea ordine de prioritate,cu conditia incheierii unui contract pentru minim 12 luni:

a.contracte la apa

b.contract apa/hala operatori nave profesionale de turism si pasageri

c.contract apa/hala nave de agrement personal

d.contract apa/curte nave profesionale de turism si pasageri

e.contract apa /curte nave de agrement personal.Pentru acest tip de contracte distributia locurilor la apa se face numai daca raman locuri libere dupa amplasarea navelor prevazute la lit.a/b/c/d.iar in cazul in care in timpul derularii contractului locul la apa se atribuie unui alt operator din categoria a.b.c.d,nava se retrage de pe apa.

                              8.Lungimea de tarifare hala/curte este calculata la extremitatile ansamblului:de la nuca protapului peridocului la extremitatea spate a ansamblului-elice,carma,bara de protectie ,etc. iar la unitatile auto tariful se aplica pentru fiecare sectiune de 6 metri liniari sau fractiune care depaseste lungimea anterioara de 6 metri.

Lungimea de tarifare la apa este cea cuprinsa intre extremitatile ambarcatiunii:de la extremitatea prova (ancora,bompres,tacalaj etc)la extremitatea pupa(elice,carma,ancore de pupa ,motoare auxiliare etc).

 Lungimea de taxare minima PENTRU ORICE AMBARCATIUNE(ansamblu) CARE NU DEPASESTE 8 METRI este de 8 metri liniari.

Tarifele de mai jos sunt valabile pentru ambarcatiunile cu latimea maxima de 3 ml.Pentru navele care depasesc latime de 3 ml se adauga un procent de 50-100 % la tariful calculat pe lungime functie de latimea navei.

                                     9.Ambarcatiunile, peridocurile,autovehiculele care nu au acoperirea lunara in plata tarifului vor fi scoase din incinta Portului si depuse pe domeniul public pe riscul si socoteala proprietarului

  1. in ininta Portului locatia CENTRU nu se efectueaza alte operatiuni decat imbarcare debarcare pasageri si bagaje personale si parcare vehicule si numai in locurile special amenajate ,inscriptionate si semnalizate in acest scop.

                           Este interzisa manipularea de marfa la debarcaderele din Portul Tulcea Aval situat in Tulcea, str. Intrarea Marmurei

                         Marfa este considerata orice incarcatura vrac,coletizata, pachetizata, individuala,imbuteliata,carburanti,lubrefianti,materiale de constructie, materiale combustibile, etc., care nu se incadreaza in limita bagajului de uz si transport personal cum ar fi:geamantane, rucsacuri, genti, sacose, posete ,scule de pescuit, aparatura electronica de uz individual si alte asemenea care pot fi carate de catre o persoana la un singur transport.

                                          Manipularea de marfa se poate face numai la Dana 1 Mai contra plata, conform tarifelor portului.

  1. Beneficiarul/conducatorul ambarcatiunii este obligat sa instruiasca pasagerii cu privire la regulile de urmat in Port si in mod special cu urmatoarele:

               -ESTE INTERZIS  accesul oricarei persoane la locul de acostare al navei,cu exceptia  conducatorului ambarcatiunii

-ESTE INTERZISA imbarcarea ori debarcarea oricarei persoane,cu exceptia conducatorului ambarcatiunii,in alte locuri decat la debarcaderele special amenajate pentru imbarcare debarcare,locuri semnalizate cu inscriptia DEBARCADER PASAGERI

-ESTE INTERZIS accesul oricarei persoane pe debarcadere ori pontoane fara veste de salvare ori in tinuta vestimentara care pune in pericol siguranta persoanei:pantofi cu tocuri,descult,biciclete,trotinete,carucioare,bagaje si echipamente voluminoase,marfuri ori ale asemenea care pot dezechilibra si  care pot pune in pericol persoana ori atunci cand conditiile meteorologice nu sunt favorabile:vant,polei,gheata,zapada,ploaie,ceata et.

-SUNT INTERZISE pescuitul, scaldatul ori activitatile distractive, provocarea de zgomote ori muzica cu volumul dat peste auzul personal, lasarea alarmelor pornite la autoturismele parcate ori claxonatul in incinta Portului

-ESTE INTERZIS accesul copiilor neinsotiti de catre persoane majore si  fara vesta de salvare in incinta portului,

-SUNT INTERZISE plimbarea pe debarcadere,prin parcare,mersul cu bicicleta, ori la o limita mai mica de 2 metri de apa precum si lasatul liber al animalelor de companie in incinta Portului.

-ESTE INTERZIS accesul neautorizat la panourile ori instalatiile electrice precum si la orice instalatii de legare,semnalizare,indicatoare  panouri de dirijare trafic ori alte asemenea aflate in incinte si constructii  ale Portului

-ESTE INTERZIS accesul oricarei persoane sub influenta bauturilor alcoolice ori drogurilor in incinta portului

-ESTE INTERZISA schimbarea locului de acostare de la dana indicata ori atribuita la alta dana fara acordul Portului precum si legarea / dezlegarea oricarei alte ambarcatiuni decat cea abeneficiarului

-ESTE INTERZISA parcarea VEHICULULUI  in alt loc decat cel marcat sau indicat de personalul portului

Siguranta,securizarea,paza si legarea navelor la apa sunt in sarcina beneficiarilor/conducatorilor de ambarcatiuni.

  1. in incinta Portului nu se efectuează lucrări de intretinere ori reparaţii la corpul navei ce face obiectul contractului fără acordul prealabil scris al Portului.Orice interventie la corpul navei se va face dupa obtinerea aceptului scris al Portului si numai in locurile special amenajate pentru interventii ori in locurile anume desemnate de catre port.Acceptul pentru lucrarile si operatiunile precizate aici se da printr-un inscris,denumit Proces verbal de interventie lucrari,tipizat care se gaseste pe site-ul Portului sau la sediul acestuia.Interdictiile de mai sus nu se aplica lucrarilor uzuale de intretinere executate in interiorul navei.Executarea de lucrari fara acceptul scris al Portului da drept prestatorului sa aplice tariful”nava sub operatiuni”conform tarifarului acestuia si sa intrerupa contractul

.Pe perioada lucrarilor beneficiarul este tinut raspunzator de respectarea normelor de mediu,P.S.I.,protectia muncii si sanitar/veterinare.

                               13.Beneficiarul are obligatia de a depune pe răspunderea lui la Port un tabel cu datele de identificare ale persoanelor care vor avea acces la ambarcatiunea sub contract  si ia măsurile necesare de sigurantă navală, paza, legarea şi securitatea ambarcatiunii atat timp cat nava se afla la apa.        

            Beneficiarul se face direct răspunzător de respectarea legislaţiei in domeniu privind protecţia mediului, a muncii,a normelor navale de siguranta,paza,asigurare ,securitate si P.S.I.pe toata perioada contractului.

  1. Beneficiarul este obligat sa consemneze in jurnalul portului fiecare miscare pe care o face cu nava:intrare ,iesire ,reparatie,nava in stationare,lansare,ridicare etc.

Jurnalul DE MISCARE se gaseste depus la angajatii portului si se completeaza de catre beneficiar sau prepusii sai CU FIECARE OPERATIUNE EFECTUATA.

  1. In cazul in care beneficiarul isi retrage ambarcatiunea mai inainte de implinirea termenului convenit prin contract,sau temporar,in interiorul termenului contractat,acesta ramane obligat la plata in continuare a locului de /cheiaj/parcare pana la implinirea termenului contractual pentru perioada cuprinsa intre data retragerii ambarcatiunii si data implinirii termenului  prevazut in contract ca data a incetarii contractului.Facturile emise pentru perioada ramasa din contract  se pot executa silit de catre executorul judecatoresc fara a mai fi nevoie de interventia unei instante de judecata.

                                  16.TOATE CONTRACTELE SUB 12 LUNI SE PLATESC ANTICIPAT.

Nerespectarea regulamentelor de Port , de parcare si a indicatiilor prepusilor Portului  este pe riscul , socoteala si raspunderea celui care le incalca .