Port Turistic Tulcea Aval

Tarife pentru nave - Dana 1 Mai

Atentie: nu colectam nici un fel de deseu ori gunoi!!!
Cum ati adus ambalajele pline, luati-le inapoi goale!

TARIFE incinta DANA 1 MAI, PORT TULCEA AVAL de la 01-01- 2022

NOTA 1:In perioada contractuala-cu conditia preexistentei unui  CONTRACT PENTRU AMBARCATIUNE-  accesul unui autoturism /contract se poate face cu plata unui abonament lunar de 100 lei plus tva.In lipsa unui abonament) parcarea auto se plateste conform tarifelor de parcare.

NOTA 2:In cazul ntreruperii contractului  mai inainte de implinirea termenului  convenit prin  contract, sau temporar, in interiorul termenului contractat, beneficiarul ramane obligat la plata in continuare a tarifului lunar contractat pana la implinirea termenului contractual pentru perioada cuprinsa intre data intreruperii  si data implinirii termenului  prevazut in contract ca data a incetarii contractului.Facturile emise pentru perioada ramasa din contract  se pot executa silit de catre executorul judecatoresc fara a mai fi nevoie de interventia unei instante de judecata.

NOTA 3:Tarifele de mai jos   sunt valabile pentru ambarcatiunile cu latimea maxima de 3 ml.Pentru navele care depasesc latime de 3 ml se adauga un procent de 50-100 % la tariful calculat pe lungime functie de latimea navei.

                   1.TARIFE  CONTRACTE DE ACCES LA GABARA PENTRU MANIPULARE MARFA

NOTA:contract preexistent inseamna ca beneficiarii contractelor de acces la gabara sa aiba incheiat in prealabil unul din tipurile de contract pentru operare la apa(permanent=cheiaj sau nepermanent=acostare)

                A-pentru beneficiarii cu contract de cheiaj PERMANENT preexistent ALBASTRU :

 =500 lei /luna :include:acostare la gabara,acces nelimitat auto pe gabara, si manipularea de marfa =CARTELA +abtibild albastru+ abtibild” FULL albastru /alb 2022”

              B.pentru beneficiarii cu contracte de acostare nepermanenta preexistent VERDE:

= 500 lei/luna : include:acostare la gabara,acces nelimitat auto pe gabara, si manipularea de marfa =CARTELA +abtibild verde+ abtibild” FULL verde /alb 2022”

              C-Pentru clientii cu contract numai de intrare pe gabara = 500 lei luna include: acces nelimitat auto pe gabara indiferent de numarul de operatiuni=cartela

Nu include acostarea ambarcatiunii si manipularea de marfa care SE TAXEAZA SEPARAT) DACA NAVA CU CARE OPEREAZA NU ARE UN CONTRACT PREEXISTENT FULL(albastru/verde).

TARIFELE nu includ TVA si sunt valabile NUMAI la contractele de cel putin 1 an.

SUNT INTERZISE CHEIAJELE LA GABARELE PENTRU OPERARE MARFA.

               D.Contracte A.B.C.sub  1 an

=650 lei/luna plus tva.Functioneaza numai ca subsidiar al unui contract cheiaj sau acostare preexistent . La acest tip de contract se plateste anticipat prima si ultima luna de contract.

Accesul auto se face dupa regulile stipulate pentru contractle preexistente de cheiaj sau acostare.

                      2-TARIFE fara contract OPERATIUNI  SEPARATE LA GABARA DE MARFA(in afara unui contract):

a-acostare ambarcatiune pentru operare marfa (operatiuni)=35 lei MAXIM 2 ore.Se taxeaza unitati de cate 2 ore.

b-urcare(acces auto) pe gabara auto=60 lei/operatiune

c-manipulare de marfa=70 lei( pe gabara , pe cheu sau in orice loc in incinta Portului).

TARIFELE  INCLUD TVA

                                    Manipularea de marfa este socotita orice incarcare/descarcare de marfa in si din mijloacele de transport(auto sau navale) in incinta Portului.Daca manipularea de marfa se face pe gabara se taxeaza si accesul pe gabara conform tarifului de la lit.b.

Manipularea de marfa se face de exclusive de catre beneficiarii/operatori pe riscul si cheltuiala lor,fara interventia Portului.

                           Marfa  este considerata orice incarcatura vrac, coletizata, pachetizata, individuala, imbuteliata, insacuita, carburanti,lubrefianti, materiale de constructie etc., care nu se incadreaza in limita bagajului de uz si transport personal cum ar fi:geamantane, rucsacuri, genti, sacose ,posete, scule de pescuit, aparatura electronica de uz individual si alte asemenea CARE POT FI CARATE DE CATRE O PERSOANA LA UN SINGUR TRANSPORT.

              3.TARIFE ACCES LA RAMPA PENTRU GABARE;

150 lei/12  ore /unitate navala-stationare/operare.Taxarea se face din 12 in 12 ore,indifferent de marimea fractiunii care depaseste timpul anterior de 12 ore

-250 lei – manipulare marfa pentru incarcare /descarcare o unitate navala de la pct.1.,indiferent de numarul vehiculelor si de cantitatea de marfa manipulate

Tarifele contin tva.

NOTA: acostarea si legarea la rampa sunt exclusiv in sarcina beneficiarului/operatorului.

  1. LA APA- cheiaje peste 12 luni

BARCA (lotca pescareasca+asemanatoare) la mal natural :350  lei / luna(nu se acorda locuri la  ponton de acostare,tariful este pentru cheiaj numai la mal natural).

SALUPE,BARCI CU/FARA  MOTOR,BARCI CU VELE,NAVE PROFESIONALE:

tarif unic=100lei/metrul/liniar /ambarcatiune/luna.

 -Pentru ambarcatiunile care depasesc  25 metri liniari,tariful este de 2.500 lei luna+50 lei pentru fiecare metru liniar ce depaseste lungimea de 25 metri.

LA APA :tariful MINIM de contract pentru barci la apa  este de 800 lei /luna  ,corespunzator unei lungimi de pana in  8 m.l.Barcile care depasesc 8 ml vor fi taxate pentru lungimea in plus (+100 lei/ml/barca/luna).Barcile care au sub 8 metri liniari vor plati tariful minim de contract de 800 lei/luna     

                    Tarifele  sunt valabile pentru ambarcatiunile cu latimea maxima de 3 ml.Pentru navele care depasesc latime de 3 ml se adauga un procent de 50-100 % la tariful calculat pe lungime functie de latimea navei.

TARIFELE CONTIN T.V.A.

Tarifele se aplica contractelor nava la apa  pentru minim 12 luni .

In perioada cat barca sub contract se afla pe apa,peridocul ramas in curte va fi taxat cu tariful de 1,2 lei/metru liniar/zi,,dar nu mai putin de 300 lei/luna  pentru peridocurile de pana in 8 metrti liniari.Depasirea lungimii de 8 ml  se taxeaza corespunzator.Tariful NU contine tva.

Ambarcatiunile care au contract APA/CURTE vor fi taxate la pozitia CURTE cu tariful practicat de catre Port la curte din momentul notificarii de catre beneficiari a ridicarii ambarcatiunii din pozitia APA.

                      5.LA APA- cheiaje pana in 12 luni:

Pentru cheiajele cu contracte pe o durata mai mica decat 12 luni: 

           a.intre 6 si 12 luni tariful  este de 150 lei metrul liniar / barca/luna,DAR NU MAI PUTIN DE 1.200 LEI/LUNA/nava corespunzator unei lungimi de pana in 8 METRI LINIARI.Depasirea lungimii de 8 metri liniari se taxeaza cu150 lei ml/nava/luna.

           b.intre 3 si 6 luni tariful este de 187,5 lei metrul linear/barca/luna dar nu mai putin de 1.500 lei lei/luna,nava corespunzatoare unei lungimi pana in 8 metri liniari.Depasirea lungimii de 8 metri liniari se taxeaza cu 187.5 lei metrul linear/luna.

  1. intre 0 si 3 luni tariful este de 225 lei metrul linear/barca luna dar nu mai putin de 1800/luna nava corespunzatoare unei lungimi de pana in 8 metri liniari.Depasirea lungimii de 8 metri liniari se taxeaza cu 225 lei metrul/linear/nava/luna.

                          Pentru cheiajele ocazionale de scurta durata tariful este de 2 euro  metrul linear/ barca/24 ore.

Tarifele contin tva.                   

              6.LA CURTE  ambarcatiuni /peridocuri 

A.–tarife parcare SALUPE,BARCI CU /FARA MOTOR,BARCI CU VELE,NAVE  PROFESIONALE etc.:

                        1.-Contracte peste 3 luni:tarif unic: 50 lei/ml/ambarcatiune/luna.Tariful minim de contract este de 400 lei/luna corespunzator unei lungimi de pana in 8 ml,masurati la extremitatile ansamblului barca-peridoc.Depasirea lungimii de 8 ml. se taxeaza cu 50 lei/fiecare metru peste cei 8 ml. La incheierea contractului se plateste in avans prima si ultima luna de contract.

                         2.Parcare barca contract 2 luni =1072 lei,depasirea lungimii de 8.ml se taxeaza 50 lei ml/nava/luna.Plata se face in avans.

  1. Parcare barca contract 1 luna=595 lei . depasirea lungimii de 8.ml se taxeaza 50 lei ml/nava/luna. Plata se face in avans.

Tarifele contin tva.

B.-Tarif parcare peridoc :

-separat de ambarcatiune sau cand ambarcatiunea are contract la apa si barca ocupa locul de la apa iar peridocul se afla in parcare =taruful este de 1,2 lei/ml/zi. dar nu mai putin de 300 lei/luna /peridoc pentru peridocurile de pana in 8 ml.Depasirea lungimii de 8 ml. se taxeaza. se taxeaza. 

Tariful nu contine TVA

              7.Tarife contracte parcare auto (fara contracte de cheiaj sau acostare adiacente):

Tarif contract parcare autoturism..=450 lei/luna.

Contractele se incheie pentru minim 3 luni cu plata in avans .Cartela de acces se plateste  cu 25  lei si ramane in proprietatea beneficiarului.Sub limita de 3 luni parcarea se plateste la zi,conform tarifarului portului.Tarifele se aplica pentru lungimi si multiplu de lungimi de 6 ml.Depasirea unei lungimi de 6 ml,indiferent de fractiunea de depasire, atrage taxarea si pentru urmatoarea lungime.

-Tarif parcare auto mai mari decat autoturism.=se aplica coeficientul de multiplu de 6 ori fractiune de 6 de la lungimea de tarifare parcare,functie de segmentele depasite.

TARIFELE   contin  T.V.A

  8 : acostari nepermanente:

-contract pentru 12 luni= 325 lei/luna.Daca beneficiarul opereaza cu mai multe ambarcatiuni se aplica un adaos de 15 lei/luna -pentru fiecare barca care depaseste nr. de 1.

-contract pentru 6 LUNI=400 lei/luna . Daca beneficiarul opereaza cu mai multe ambarcatiuni se aplica un adaos de 25 lei/luna -pentru fiecare barca  care depaseste nr. de 1.

Tarifele contin TVA.

 CONTRACTELE PENTRU 6 LUNI se incheie numai cu plata  in avans

NU SE FAC CONTRACTE DE ACOSTARE MAI MICI DE  6 LUNI.

                                                       NOTA 1.: acostarea nepermanenta inseamna acostarea unei ambarcatiuni la debarcaderele de imbarcare/debarcare pasageri, pentru imbarcare si debarcare pasageri, oricand, dar nu mai mult decat timpul rezonabil necesar pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor. Inainte sau dupa aceste operatiuni titularii de contracte pot acosta navele ocazional si limitat, la orice debarcader liber numai cu acceptul si  la indicatia personalului Portului, in asteptare,cu conditia sa fie gasit vreun loc liber.

                                                      Timpul in asteptare este socotit timpul dintre intervalele legare-dezlegare nava fara operatiuni de imbarcare/debarcare pasageri.

Se intercice stationarea oricarei nave la debarcaderele de pasageri      “in asteptare.”

                          Timpul rezonabil este apreciat ca fiind timpul necesar legarii/dezlegarii navei cumulat cu timpul necesar imbarcarii/debarcarii pasagerilor. Depasirea timpului precizat mai sus se taxeaza la ora conform tarifelor portului.

                                              NOTA 2: Este interzisa manipularea de marfa la debarcaderele din Portul situat in Tulcea,Intrarea Marmurei nr 3 si la  Dana 1 Mai pe baza de contract de acostare nepermanenta.

Manipularea de marfa se poate face la Dana 1 Mai, contra plata, conform tarifelor portului

                     9.FACILITATI  IN PORT:

A.Operatiuni efectuate de catre Port:

                                 -Lansarile/ridicarile la rampa de lansare, cu peridocul si mijlocul de transport propriu al beneficiarului,fara interventia Portului,  sunt gratuite si nelimitate  pe toata perioada contractuala.

                                 Lansarile/ridicarile nave cu macaraua portului:

1000 lei  /operatiune pentru sarcinile 3-10  tone.

1500 lei  pentru sarcinile peste 10 tone

                                –Lansarile SI /SAU ridicarile nave cu peridocul hidraulic al portului:

1000 lei/operatiune

                                – Tarif inchiriere 2 cavaleti reglabili port………………….60 lei/luna.

                                -tarif inchiriere utilaj……………………………………….200 lei/ora

Tarifele nu contin tva.

      B–RAMPA:LANSARI / RIDICARI  cu peridocul clientului si utilajul Portului pentru clientii cu contract (fac exceptie operatiunile cu peridocul hidraulic):

                                 -tarif unic 40 lei cu tva inclus.

Nota 1.

 In acest serviciu sunt cuprinse deplasarea ambarcatiunii pe peridoc de pe uscat in apa si /sau din apa pe uscat, mai putin manevrele de cuplare /decuplare peridoc la autovehicul ori de legare si pozitionare a ambarcatiunii pe peridoc.

Nota 2.

Operatiunile  se asigura facultativ de catre port si numai in timpul programului normal de lucru al portului,respectiv de luni pana vineri de  la ora 08:00 pana la ora 16:30.Pentru operatiunile solicitate in afara acestui program, daca Portul se angajeaza sa le execute, tariful se majoreaza cu 100% /operatiune.

    C.Tarife servicii ocazionale=fara un contract prealabil:

1—ACCES la rampa PENTRU LANSARI / RIDICARI  cu peridocul, manopera si utilajul clientului, fara interventia Portului=

                                                     Tarif:FARA PLATA

  2–ACOSTARE ocazionala Ponton specialiazat pentru operatiuni de imbarcare/ debarcare persoane:

   – 35 lei ambarcatiuni pana  in 15 metri.

   – 70 lei  ambarcatiuni peste 15 metri

Tarifele  contin tva

Timpul de operare pentru imbarcare/debarcare este cel necesar, uzual si rezonabil pentru o operatiune de legare/dezlegare nava cumulat cu timpul necesar pentru imbarcare/debarcare pasageri fara a se permite timp in asteptare.

 D.Servicii /facilitati in incinta portuara:

-Alimentare nave cu apa potabila, energie electrica, (conform tarifarului cuprins la sectiunea UTILITATI din tarifele Portului.

-Toalete publice (cu tarif de acces=1 leu/persoana).

-Parcare auto pentru clienti.

-Spatiu special amenajat pentru interventii usoare la ambarcatiuni:spalat interior exterior, schimb ulei, revizii usoare la motor,cosmetica si igienizarea navei, etc.

Spatiul este pus la dispozitia clientilor la cerere,contra plata.

E.Tarife pentru operatiuni speciale:

 -tarif utilizare balon de ranfluare…………20 euro/ora/balon+tva

 -tarif manopera operatiuni de ranfluare/ridicare/altele,cu balon de ranfluare…..10 euro /ora/om+tva

 -tarif ridicare pe uscat PONTON DORMITOR standard(25/5m…………….2000 euro+tva

-tarif ridicare pe uscat GABARA de 100 TONE…………………………1500  euro+tva

-tarif ridicare pe uscat Bac Motor (asemanatoare),……………………….1500 euro+tva

-tarifele pentru  ridicarea altor nave se stabilesc in functie de lungimea,greutatea,configuratia navei,locatia navei etc.

NOTA Tarifele de mai sus sunt corespunzatoare pentru operatiunile de ridicare a navei pe uscat si pozitionarea acesteia  pe cavaleti.Cavaletii se asigura de catre beneficiarul operatiunii.

Tarifele pentru coborarea navei la apa cu baloane de ranfluare sunt egale cu tarifele pentru ridicarea navei pe uscat.

 F.TARIFE nava sub operatiuni: PE LANGA TARIFUL DE PARCARE Se aplica un tarif de 100 lei/zi,fara tva,pentru navele care efectueaza ORICE fel de lucrari in port:mecanice,corp,copertine,vospitorii etc.la care se adauga suma de 500 lei/lucrare + tva costuri de supraveghere 

ADMINISTRATIA PORT TULCEA AVAL

Localizare pe harta Dana 1 Mai